El Focus de la setmana del 02 de Març fins 06 de Març 2015

El Focus de la setmana del 02 de Març fins 06 de Març 2015

Anchor

Què hi ha darrere dels preus del petroli?
En el gràfic següent es poden veure les tendències de producció del petroli i els preus que ha anat prenent en EUA S'aprecia clarament que quan els preus han patit descensos considerables, molts productors s'han vist obligats a reduir producció o tancar plantes i negocis. Aquestes dades no serien molt dispars si les extrapolem a la resta del món.Però, qui són els principals productors de petroli mundials? I els principals consumidors?
Pel costat de la producció, l'Aràbia Saudita subministra aproximadament el 15% de la producció mundial, seguit per EE.UU i Rússia amb el 12%. Xina, Iran, UEA, l'Iraq i Mèxic ronden el 5%. Referent al consum, es reparteixen 60 M. Barrils diaris entre EE.UU i Àsia-Pacífic, mentre 14 M es dirigeixen a Europa i la resta de països completen els 90 M totals.

Quins han estat els països més perjudicats pels descensos dels preus del petroli?
Clarament han estat països altament dependents de les exportacions de cru, com Rússia, Veneçuela, l'Iraq o l'Aràbia Saudita. No obstant això, aquest últim té molt més marge i capacitat de reduir costos i seguir sent rendible, a causa principalment als menors costos d'extracció. Altres països tenen un cost marginal de producció més elevat i excessiva dependència en les exportacions petrolíferes.

D'altra banda, els països més beneficiats han estat els importadors ja que veuen com la balança comercial registra un saldo més favorable. És el cas d'economies com l'espanyola, la japonesa o la mateixa Alemanya. També cal ressaltar, que una part important d'aquesta baixada ha estat contrarestada per les alces del dòlar. Des d'inicis de 2014, el preu del cru ha caigut un -48% mentre que tipus de canvi s'ha apreciat + 18% aproximadament.¿S'ha traduït a l'economia real?
La diferència hauria de seguir sent d'un 30% (48% -18%), ja que l'efecte renda positiu que hauria de recollir l'economia real, amb la seva expansió i l'efecte multiplicador. Això hauria de traduir amb increments de renda de les famílies i, per tant, estimulant el consum. També, en menors costos per a la majoria de les empreses, comportant majors nivells d'inversió empresarial i també millors marges i beneficis.

No obstant això, les baixades de preu en el petroli no s'han traduït en el preu del combustible. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el preu mitjà del litre de gasolina a gener 2014 era d'1,39 €, mentre que al desembre del mateix any era de 1,20 €. Per tant, un descens del -15% en el preu del carburant que tot just reflecteix la meitat de la caiguda real (preu petroli - canvi de divises).

Finalment, en el següent gràfic observem la producció de petroli per part dels països de l'OPEP i els no-OPEP, classificats segons el cost marginal de producció. Aràbia Saudita, com hem comentat prèviament, es beneficia d'uns baixos costos marginals molt inferiors a la resta i li permeten resistir millor baixades de preu en el mercat. Precisament, per això ha estat el principal impulsor d'arrossegar el preu del cru a la baixa per fer deficitàries extraccions d'altres països com EUA, en ple procés de consolidar-se com exportador net mitjançant el Shale Oil (petroli de fractura hidràulica).

Les extraccions de Shale Oil, representen el segment de producció amb més costos, que en la majoria dels casos ronda els 70 USD / Barril.Què podem esperar del preu del petroli?
Els membres de l'OPEP han mantingut constant la producció al voltant dels 30 M. barrils / dia, ja que països com Veneçuela han de seguir produint per causes purament d'estabilitat de país i altres com Aràbia Saudita pretenen no perdre quota de mercat. La mitjana global situa el cost marginal de producció lleugerament per sobre dels 40 USD, però amb aquests nivells només es cobriria el 60% de la demanda mundial. Per tant, considerem que el preu del petroli hauria de pujar de preu fins arribar a cobrir els costos de producció que requereixi la demanda (90 M barrils / dia), fins a uns 70-72 €.