El Focus de la setmana: La bombolla del BCE

El Focus de la setmana: La bombolla del BCE

Anchor

El Banc Central Europeu no va moure fitxa en la reunió del 8 de setembre i va mantenir inalterats els tipus d'interès d'intervenció. El programa de compres d'actius en els mercats secundaris de deute prosseguirà segons l'anunciat, almenys fins a març de 2017, encara que no es descarta la seva ampliació en el temps i en quantia.

L'objectiu de les mesures de política monetària del BCE és evitar la deflació i mantenir el creixement dels preus dins de la línia de moderada inflació, és a dir, en nivells no escrits però propers al 2%. Ara per ara, la inflació a la zona euro està lluny d'aquests nivells, amb un magre 0,20% anual a tancament d'agost.

Vigilant la inflació

Com reconeix el BCE en el seu comunicat, l'evolució de preus a curt termini vindrà marcada pel que facin els preus energètics, ja que la resta de béns menys volàtils, el que coneixem com a inflació subjacent, no dóna símptomes d'augment. El preu del petroli Brent, en el que va de 2016, ha pujat un 28%, després d'haver caigut un -35% el 2015.

En els últims dotze mesos, el preu es va mantenir relativament estable si ho mirem punt a punt, però la caiguda que va protagonitzar fins a finals de gener de 2016 tindria efectes contraris d'ara endavant en l'IPC. De prosseguir el preu del petroli en els nivells actuals, l'efecte positiu en l'IPC anirà en augment a partir d'octubre de 2016 i arribarà al seu màxim al gener de 2017, on l'impacte del preu del petroli seria d'un augment de prop del 65 % anual.

El pes de l'energia en l'IPC harmonitzat és del 9,7% i els serveis de transports pesen un altre 7% addicional.

Per tant, en els pròxims mesos molt probablement l'IPC de la zona euro tendirà a pujar, excepte si el petroli torna a baixar, però no necessàriament per una millora de l'economia sinó per un detall tècnic de com es calcula l'IPC.

Economia al ralentí

Els dubtes sobre l'eficàcia de la política monetària a la recuperació econòmica persisteixen. El primer sector damnificat està sent el financer, ja que els mercats no veuen clar com van a millorar els seus beneficis amb tipus d'interès negatius i amb poca demanda de crèdit.

Sense un sector financer sanejat, que faci de transmissor de la política monetària cap a l'economia real, expandint el crèdit i assignant-ho a projectes d'inversió rendibles a mitjà termini, qualsevol experiment monetari com el que està duent a terme el BCE està condemnat al fracàs. Per ara, l'únic que ha aconseguit, és que els Estats estiguin més endeutats que abans de la crisi. Sembla que Draghi viu en la seva bombolla, aliè a la realitat.