El Focus de la setmana: Què podem esperar de l'EUR / USD?

El Focus de la setmana: Què podem esperar de l'EUR / USD?

Anchor

Què podem esperar de l'EUR / USD?
Molt s'ha parlat sobre fortalesa del dòlar sobre l'euro i de com afecten al parell de divises les polítiques monetàries dels principals bancs centrals.

Les divises oscil·len per diversos factors, (tipus d'interès, expectatives sobre política econòmica, etc.), però l'anàlisi tècnica pot ajudar-nos a posar en perspectiva la situació actual i intentar intuir els nivells clau.

Per tant, aquesta setmana analitzarem els possibles escenaris que pot prendre el parell EUR / USD, recolzant-nos en l'anàlisi tècnica.

Anàlisi tècnica
Perspectiva llarg termini (mensual)En el gràfic anterior, de llarg termini, la cotització es troba dins del canal baixista iniciat el 2008. L'indicador MACD se segueix mostrant baixista, el que ens portaria fins a la paritat (1 EUR = 1 USD), on la base de la cadena coincideix amb la del canal de molt llarg termini. Hauria de ser un punt complicat de trencar, almenys en els primers intents, a causa de la fortalesa dels suports.

Perspectiva curt termini (diari)En el gràfic de curt termini, la cotització està formant un triangle. Sol representar una figura de continuació, per tant baixista, que (de complir-se) ens conduiria fins als nivells abans esmentats de la paritat.

Quins factors macro recolzen aquesta hipòtesi?
  • Expectatives que les polítiques monetàries del BCE i la FED seran divergents. EE.UU pot començar a pujar tipus abans de final d'any, mentre que al vell continent se segueix injectant quantitats ingents de diners al sistema.
  • Incertesa al voltant de conflictes geopolítics com el Rus-Ucraïnès i Grècia. Afavoreixen entrades de diners cap a moneda refugi (USD), el que tendeix a apreciar-la.
Quins podrien actuar en contra de la nostra hipòtesi?
  • Canvi de rumb de la política monetària del BCE cap a una menor expansió quantitativa o que la FED decideixi posposar l'enduriment de la seva política monetària.
  • Menor incertesa geopolítica.
Conclusions
A nivell tècnic, la cotització de l'EUR / USD convida a pensar que hauria de seguir la tendència baixista iniciada el 1,40, fins a la paritat, nivell on les fortes referències anteriors podrien actuar com a suport. No obstant això, com hem esmentat, canvis a nivell macroeconòmic podrien afectar el desenvolupament de la cotització, així com altres factors exògens.