Rendibilitats dels nostres clients de Juny 2015

Rendibilitats dels nostres clients de Juny 2015

Anchor

Rendibilitat de les carteres assessorades
Malgrat que el mes de juny ha estat un mes en general dolent en tots els actius financers, els clients assessorats per Anchor Capital Advisors EAFI han aconseguit mantenir la rendibilitat de les seves carteres en nivells adequats.Els clients més conservadors acumulen en els últims dotze mesos una rendibilitat del 3,83%, molt superior a la dels actius financers de menor risc, com els dipòsits bancaris i els bons a curt termini. La generació de rendibilitat s'ha degut principalment a l'exposició puntual en divisa (monetari USD), la rotació de renda fixa de terminis mitjans cap terminis curts i monetaris.

Pel que fa a les carteres amb perfil moderat, la rendibilitat se sosté gràcies a la presència de sectors defensius (salut) i cíclics (financer, consum) així com del manteniment de posicions en renda fixa high yield, combinat amb els ajustos tàctics fets per als perfils més conservadors. Iniciem al mes la presa d'alguna posició en renda variable pels nivells més interessants de valoració, però pendents de Grècia i la seva influència en els mercats.

Els clients més arriscats segueixen tenint un resultat d'acord amb la favorable evolució de la renda variable, si bé s'han vist impactats de manera negativa per la correcció de la majoria de mercats. No obstant això, el posicionament en renda variable de sectors com salut, consum i financer, han permès tenir un millor comportament que el mercat en general.

Juny als mercats financers
El mes de juny ha estat en general un mes dolent per a la totalitat d'actius financers. Els mercats s'han mogut en funció dels avenços i retrocessos que es donaven en les negociacions entre Grècia i els seus creditors per alliberar els fons de l'últim tram del rescat financer per tal d'evitar la suspensió de pagaments del país.

Les dades macroeconòmiques, en general predominantment bons, han passat desapercebuts per a la majoria d'inversors, que han posat el focus exclusivament en la crisi grega i la seva possible contagi a la resta de la UE. Fins a la data, no hi ha hagut episodis rellevants d'extensió de la crisi, excepte petits repunts de les primes de risc d'Espanya, Portugal i Itàlia i una correcció en les borses europees des d'uns màxims que ja apuntàvem excessius.

Mercats de renda variable
Pel que fa a l'evolució dels diferents actius, la renda variable europea va acabar el mes amb descensos de més del -2%, per sota de la mitjana mensual encara que dins del rang normal i acumula una caiguda de gairebé el -9% en el trimestre . En el que portem d'any, però, guanya una mica més del + 10%, i en els últims dotze mesos supera la mitjana anual del + 10,6% acumulant un guany del + 11,2%.

Mercats de renda fixa
La renda fixa convertible, per la seva elevada correlació amb la variable, també va tenir un mes de pèrdues amb un rendiment del -1,3%, molt per sota de la mitjana mensual del + 0,5%. El seu retorn trimestral també és negatiu, de gairebé el -3% encara que en els últims dotze mesos guanya un + 5,7%, una mica inferior a la seva mitjana anual i al que porta en el que va d'any, per sobre del + 6%.Pel que fa als actius més conservadors, la renda fixa tant pública com corporativa també van tenir resultats negatius al juny. Així, van registrar una caiguda entre -0,56% i -0,75% en el mes, lluny de la seva mitjana mensual positiu del + 0,4%. Només la renda fixa a terminis curts va tenir una caiguda lleu, del -0,08% en el mes.

En el trimestre, la renda fixa cau en totes les seves modalitats, des del -0,22% dels bons a terminis curts fins al -5,8% del deute governamental mentre que les rendibilitats dels últims dotze mesos són encara positives, encara que per sota de les seves mitjanes excepte en el deute públic. La correlació amb la renda variable ha augmentat, disminuint el potencial de diversificació del risc que tradicionalment s'atorga a aquest actiu.De les últimes dades es desprèn que només els actius monetaris presenten un perfil marcadament defensiu, amb rendibilitats properes a zero en tots els terminis analitzats. La resta d'actius, situen la seva rendibilitat anual propera a la seva mitjana històrica, excepte el deute corporatiu de bona qualitat que està en positiu però menys del + 1%.

Divises
El USD segueix oscil·lant en un rang molt estret amb l'Euro, la qual cosa dificulta l'obtenció de rendibilitat per l'exposició a divisa, a diferència del que va passar en el primer trimestre. Seguim apostant per mantenir exposició en divisa americana com a mesura de diversificació de risc davant la incertesa que genera Grècia.

L'oscil·lació recent de les rendibilitats a curt termini mostra més gran volatilitat en els retorns, el que implica major incertesa en els pròxims mesos. Els principals factors a tenir en compte seran: Grècia i possible contagi a la UE, la Xina i la seva estabilització econòmica a mig termini, el canvi de biaix en la política monetària de la Fed i l'evolució dels beneficis empresarials a Europa.