Rendibilitats dels nostres clients de Setembre 2015

Rendibilitats dels nostres clients de Setembre 2015

AnchorMercats de Renda Variable

La Renda Variable europea va ser l'actiu que va presentar un pitjor comportament en el mes de setembre, acabant amb retallades del -3.53%, molt per sota de la seva mitjana mensual i acumulant una caiguda trimestral del -13%. Tot i que aquestes caigudes s'han moderat respecte el mes passat, la volatilitat continua sent elevada (entorn un 6%).

Malgrat les fortes retallades sofertes des del mes d'agost als mercats de renda variable, els rendiments anuals segueixen sent positius a la Zona Euro, situant-se sobre un +5%.

Mercats de Renda Fixa
La Renda Fixa convertible va compartir el deixant negatiu de la renda variable a causa de la seva elevada correlació. Les pèrdues mensuals es van moderar respecte al mes d'agost, sent superiors al -1% i situant-se per sota de la mitjana mensual. La seva tornada trimestral va ser del -2%, mentre que l'anual segueix sent positiu i suposa un +7%.
 
De manera molt similar, la renda corporativa va sofrir pèrdues properes al -0.80%. La rendibilitat trimestral va ser també negativa situant-se prop del -1%, mentre que el rendiment anual acumulat és inferior al -3%, sent després del deute publica 1-3 anys, l'actiu financer que menys rendiment ha aportat al llarg de l'any.

Contràriament, el deute públic a tots els terminis va tenir un comportament positiu anotant-se un +0.80% de rendibilitat durant el mes de setembre, valor superior a la mitjana mensual. Les rendibilitats trimestral i anual també es van mantenir positives, entorn de el +2% i a el +3.80% respectivament. El retorn en deute públic d'1-3 anys van seguir plans i propers a la seva mitjana.Al gràfic trimestral és on trobem major disparitat, situant la major pèrdua en els actius de deute corporatiu i convertible seguint a la renda variable. Contràriament. El deute públic va tenir un comportament positiu superant la mitjana trimestral.

Divises
Durant les recents jornades, el tipus de canvi EUR/USD ha sofert oscil·lacions constants després de les nombroses declaracions dels diferents membres de la FED, així com la decisió final anunciada per la Janet Yellen de mantenir els tipus d'interès sense canvis, així com la publicació d'importants dades macroeconòmiques tant en el continent americà com en l'europeu.