Jordi Carmona

Anàlisis

Economista, Assessor Financer Europeu (European Financial Advisor) per l'Associació Europea de Planificació Financera (EFPA).

· Llicenciat en Economia

· Màster en Finances

· Màster Assessor Financer Europeu

Experiència de més de 8 anys dins dels mercats financers, exercint funcions com a operador de borsa (llicència SIBE), gestor d'inversions i analista financer en diverses entitats de l'àmbit financer espanyol.

El nostre equip