EN CONTACTE DIRECTE

AMB ELS NOSTRES CLIENTS

El procés d'assessorament a Anchor Capital Advisors es basa en aquests 3 pilars fonamentals per tal de desenvolupar aquesta funció de manera adequada.

AMB ELS NOSTRES CLIENTS

Situació Macroeconòmica

● Zona EURO
● Regne Unit
● Estats Units
● Emergents

Renda Fixa

● Governamental
● Corporate
● High Yield

Renda Variable

● Geogràfica (Eurozona, UK, Japó, Xina)
● Sectorial (cíclics o defensius)

Divisa

● EUR/USD
● EUR/GBP
● EUR/JPY

Commodities

● Petroli
● Or
● Altres

Mercat Monetari

● Zona EURO
● Regne Unit
● Estats Units
● Suïssa

Identificació d'oportunitats i riscos.

Realitzem un Comitè d'Inversió un cop al mes dut a terme pels membres de l'equip. El objectiu de realitzar una anàlisi de la situació economicofinancera és identificar oportunitats i riscos paramarcar una estratègia d'inversió.

L'estratègia pren com a referència l'estudi dels següents factors: Macroeconomia, Valoracions, Fluxos de Fons i Anàlisi tècnica. Les oportunitats es defineixen quan els 4 factors afavoreixen la inversió en qüestió, mentre que quan, almenys 2 dels 4 factors són contraris, s'identifiquen com a riscos. Posteriorment aquesta estratègia s'aplica a cadascuna de les carteres dels clients ajustada al perfil i necessitats de cada individu fent el seguiment pertinent.