ELS PILARS DEL

NOSTRE MÈTODE

CONFIANÇA

CONEIXEMENT DE LA PERSONA

Welcome Plan

Les nostres necessitats financeres i objectius d'inversió canvien amb el temps. També ho fa la nostra capacitat d'assumir risc. La nostra experiència i coneixements condicionen les nostres decisions com a éssers humans.

Descobrint de cada persona els seus objectius reals d'inversió, les seves necessitats financeres i el seu llindar d'insomni, ajudem als nostres clients a fixar metes assolibles i coherents amb el seu perfil com a inversor.

ESTRATÈGIA

TRAÇAR UN BON PLA

Welcome Plan

La neurociencia ha demostrat que l'emoció guia les nostres decisions com a persones. L'eufòria ens fa més arriscats mentre que el pessimisme bloqueja la nostra capacitat de decidir.

Sabem que per aconseguir els nostres objectius hem de dissenyar un pla d'acció que eviti que les emocions influeixin negativament en la presa de decisions.

La planificació financera ens dóna una visió a llarg termini del camí que hem de seguir per arribar als nostres objectius d'inversió sense deixar-nos portar per distraccions.

ANÀLISI

SELECCIONAR LES MILLORS INVERSIONS

Welcome Plan

Apliquem de forma sistemàtica els criteris que regeixen els nostres valors com a empresa a la selecció d'inversions per als nostres clients: preservació, eficiència, consistència, resultat, prudència. 

Disposem d'una àmplia capacitat d'anàlisi independent al servei exclusiu dels nostres clients. Sense productes, sense interessos creuats, sense conflictes. 100% independents.

EFICIÈNCIA

OPTIMITZACIÓ FISCAL

Welcome Plan

Analitzem totes les alternatives d'inversió sota el punt de vista dels impostos per oferir-li les solucions que optimitzen el cost fiscal amb els riscos financers. 

Així, evitem que els nostres clients assumeixin risc innecessàriament en menyscapte de la seva rendibilitat, a causa d'uns majors impostos a pagar.

PRUDÈNCIA

CONTROL DE RISCOS

Welcome Plan

No concebem l'aplicació d'una estratègia sense un rigorós control dels riscos abans i durant la seva implementació. Preveure els efectes de situacions adverses està en el nostre instint de preservació del patrimoni dels clients que confien en la nostra empresa.

Totes les nostres recomanacions són sotmeses sempre a una revisió mèdica de riscos de mercat i de coherència amb el perfil inversor de la persona abans de ser lliurades als nostres clients. 

De la mateixa manera, sotmetem periòdicament totes les carteres dels nostres clients a controls individuals de riscos per prevenir efectes indesitjats en els resultats.

OPORTUNITAT

AJUSTOS TÀCTICS

Welcome Plan

El dinamisme dels mercats financers genera contínues oportunitats i riscos. Pitjor que no detectar-los, és romandre impassible i no aprofitar les oportunitats ni evitar els riscos.

Hem desenvolupat un model propi d'ajust tàctic que ens permet millorar els resultats a llarg termini de les estratègies d'inversió que implementem per als nostres clients.

EFICÀCIA

CONTROL DE RESULTATS

Welcome Plan

Per obtenir resultats cal conquistar successives metes. L'èxit de les nostres estratègies es basa en un control dels resultats intermedis que permet als nostres clients aconseguir els seus objectius amb major visibilitat i tranquil·litat.

TRANSPARÈNCIA

INFORMACIÓ COMPLETA

Welcome Plan

Ens sentim més confiats quan podem veure a través del cristall què hi ha a l'altre costat.

Les nostres relacions es basen en la transparència i a facilitar sempre la informació completa i adequada als nostres clients perquè puguin seguir confiant en nosaltres.

ÈTICA

VOCACIÓ

Welcome Plan

Gaudim fent el nostre treball perquè vivim amb intensitat tot el que esdevé al voltant dels mercats financers.

La nostra vocació de servei és l'essència del compromís ètic amb els nostres clients per establir relacions a llarg termini basades en la confiança.