INDEPENDÈNCIA

SENSE CONFLICTES D'INTERÈS

No estem vinculats a cap entitat financera. Som independents d'interessos aliens als dels nostres clients perquè la nostra independència és garantia d'objectivitat.

Treballem única i exclusivament per als nostres clients, els qui constitueixen la nostra única i exclusiva font d'ingressos.

EXPERIÈNCIA

PRESERVACIÓ I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI

La nostra experiència en el sector financer des de 1985 ens ha format amb èxit en la superació de successives crisis i eufòries als mercats financers. Estem sempre preparats per aconsellar als nostres clients com preservar el seu patrimoni davant les dificultats que planteja l'entorn canviant dels mercats.

METODOLOGIA

FIABILITAT

Hem desenvolupat un mètode contrastat en el temps per implementar estratègies d'inversió a llarg termini amb obtenció de resultats consistents. Ens basem en l'optimització d'actius, el control de riscos, l'anàlisi d'escenaris i la selecció d'inversions amb models quantitatius.

DISPONIBILITAT

SERVEI PERSONALITZAT I A MIDA

Disposem del temps necessari per atendre personalment a cada client en tots els aspectes relacionats amb el seu patrimoni. L'assessor coordina directament totes les àrees implicades a la planificació, estratègia, execució i control tant a nivell intern com a extern.

SEGURETAT

REGULADA I SUPERVISADA

Som una empresa de serveis d'inversió que presta assessorament financer independent conforme al marc normatiu de la Directiva Europea MiFID i estem autoritzats i supervisats per la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Tots els nostres assessors són membres certificats de l'Associació Europea de Planificació Financera (EFPA), i estan sotmesos a un exigent codi ètic de conducta professional.

GLOBALITAT

UNIVERS D'INVERSIÓ

Estem capacitats per oferir assessorament en inversions a nivell global, sense restriccions. Ens basem en proveïdors d'informació financera de primer nivell i tenim accés directe a gestors globals i especialitzats, tant nacionals com a internacionals, així com a una àmplia xarxa de contactes professionals per tot el món.