Descobreixi el seu perfil inversor

Marqui l'actiu amb el qual està més familiaritzat
Quin és el seu objectiu prioritari d'inversió?
De quin termini d'inversió disposa?
Estaria disposat a assumir riscos a canvi d'una major rendibilitat?
Amb quin tipus d'inversor se sent més identificat?
Quines necessitats de liquiditat té a curt termini? (Abans de 12 mesos)
Ha treballat en entitats financeres?
Té estudis universitaris?