El Focus de la setmana: Alguna cosa està passant a la Xina

El Focus de la setmana: Alguna cosa està passant a la Xina

Anchor

Durant la segona meitat d'agost, el mercat d'accions xinès es va desplomar a la vegada que el Banc Central revaluaba la seva divisa respecte al dòlar americà. Tots dos factors van encomanar tots els mercats financers, tant d'accions com de bons, en el que s'ha anomenat ja "dilluns negre". Atès que l'agost és un mes de poca activitat en els mercats, l'amplificació dels moviments bruscos és habitual, però la magnitud i amplitud del succeït aquest estiu fan témer que la correcció pugui durar si els factors de fons es materialitzen.

Resumidament, les causes s'han de buscar en: el possible inici d'una "guerra de divises" entre els països asiàtics per guanyar competitivitat exterior, una brusca contracció de l'economia de la Xina i la coincidència amb l'inici de les pujades de tipus d'interès per part de la FED nord-americana.

La depreciació del iuan
Xina va decidir flexibilitzar el canvi del iuan, amb certa sorpresa per als mercats, permetent una depreciació inicial del 3% respecte a l'USD en només tres dies. Els motius que poden estar darrere són els següents:

Xina vol que la seva moneda passi a ser "moneda de reserva" i que s'integri en la cistella de divises que conformen els Drets Especials de Gir (o SDR per les sigles en anglès), amb els quals es concedeixen els préstecs multilaterals d'institucions internacionals com l'FMI o el Banc Mundial. L'aspiració de la Xina passa per tenir més pes en els Comitès Directius d'aquests organismes internacionals. Un requisit indispensable perquè el iuan pugui ser Moenda de reserva és que el seu tipus de canvi sigui flexible per circumstàncies de mercat, en lloc de rígid i controlat per un banc central.

D'altra banda, el iuan s'ha revaloritzat fortament contra les divises dels seus principals socis comercials (+ 21% en els últims 3 anys), fet que suposa una pèrdua de competitivitat exterior respecte a altres països asiàtics (Corea, Indonèsia, etc.) que si han vist depreciar la seva moneda. Per això, el moviment intenta compensar en part aquest efecte, encara que no pot qualificar-se de devaluació competitiva ni molt menys. Hauria de ser molt més pronunciat per recuperar el terreny perdut i, després de la reunió del G-20, s'ha manifestat que no es van a prendre accions en aquest sentit, sinó que es va a impedir una espiral de devaluacions en els països asiàtics (Xina inclosa ) que generin un efecte deflacionista a la resta del món.Encara que el deute exterior en USD de la Xina és molt inferior a les seves reserves de divises (Xina posseeix 3,6 bilions de dòlars en les seves reserves de divises, mentre que el deute en dòlars d'empreses xineses és de 1,2 bilions), també es hauria buscat relaxar les condicions monetàries de cara a les esperades pujades de tipus de la Fed. Aquestes pujades probablement aprecien l'USD contra totes les divises, no solament el iuan.

Desacceleració sí, però no recessió
Que la Xina està provocant una transició del seu model econòmic, no és res de nou ni indesitjat. D'una economia basada en la producció manufcaturera per a l'exportació, es vol anar cap a un model de més consum intern i més valor afegit. Això no es fa de forma ràpida i el risc de desajustos pel camí és elevat.La interpretació de la depreciació del iuan com l'evidència del col·lapse de l'economia xinesa, buscant guanyar competitivitat exterior perpetuant el model antic, és una cosa probablement erroni.

Les nombroses mesures d'estímul monetari i fiscal busquen un creixement estabilitzat en un nivell compatible amb una xifra oficial del 6,5% des de taxes superiors al 7% anual. Alguns sectors, com la construcció residencial cauen amb força, però augmentarà la inversió en infraestructures i es manté el ritme de creixement de la renda disponible i del sector serveis. L'impacte sobre la demanda de matèries primeres ja ha estat recollit en els seus preus, la qual cosa portarà a menor creixement en països netament exportadors d'aquest tipus de inputs (Brasil, Perú, Austràlia ...)La desacceleració del creixement de la Xina tindrà un impacte moderat en l'economia mundial, llevat nous elements imprevistos. La inflació seguirà sent moderada, el que pot portar als bancs centrals dels països desenvolupats (principalment a Europa i el Japó) a mantenir les polítiques monetàries expansives durant més temps, amb els tipus d'interès inusualment baixos i la creació de diners en taxes elevades .

Impacte en la resta d'economies avançades
En aquest context, la normalització monetària als EUA pot no ser tan abrupta com el mercat descomptava en els mesos anteriors, si bé sembla molt pròxima la primera pujada de tipus. Una altra cosa serà el ritme i la intensitat amb la qual la FED prossegueixi la tònica de normalització, que pot perllongar una mica més en el temps.

En tot cas, els efectes d'un menor creixement a la Xina semblen poc importants per USA i Europa. L'exposició directa a la Xina és baixa: menys del 10% de les exportacions extra-europees tenen destí final a la Xina, i la xifra és menor a EUAD'altra banda, la desacceleració de les exportacions europees i americanes a la Xina i altres països emergents serà compensada per l'abaratiment de les matèries primeres que es mantindrà probablement en els segments amb clar excés de capacitat (siderúrgia o materials de construcció)

Segons estimacions d'UBS, per cada 1% que es freni l'economia xinesa -ja incloent l'efecte induït a la resta del món- el PIB de la Zona Euro es ressentiria en un 0,2% -0,4%.