El Focus de la setmana: Els efectes de la sanció a Apple

El Focus de la setmana: Els efectes de la sanció a Apple

Anchor

La Comissió Europea va imposar a Apple Inc. una sanció per 13.000 milions d'euros per considerar que es va beneficiar d'ajudes il·legals d'Estat a Irlanda des de 2003 fins a 2014. No és la primera vegada que Brussel·les sanciona empreses multinacionals per pràctiques d'enginyeria fiscal per entendre que perjudica la lliure competència dins de la Unió Europea.

Així, la comissària de Competència, va explicar que els avantatges fiscals que Irlanda va atorgar a Apple li van permetre tributar pels beneficis originats a Europa, Orient Mitjà, Àfrica i Índia a un tipus d'impost de societats pràcticament nul, lluny del 12,5% de taxa impositiva que estableix Irlanda, segons informació recopilada per El País. Aquesta taxa, dit sigui de passada, és pràcticament la meitat que la de la resta de socis de la Unió, que és del 30% a Espanya.

La competència fiscal entre països permet el desplaçament de la recaptació per impost sobre beneficis cap a territoris de menor gravamen, reduint la recaptació total dels Estats i agreujant els problemes de dèficit públic.

Les reaccions en contra

Apple, el govern d'Irlanda i el Tresor dels EUA s'han posicionat en contra d'aquesta sanció per diferents motius. L'empresa, perquè defensa que ja tributa d'acord amb les lleis de cada país, Irlanda perquè no vol perdre la seva reputació de país favorable a la ubicació d'empreses i el Tresor dels EUA perquè entén que la UE s'ha extralimitat en la investigació d'una empresa americana.

Irlanda és un dels països amb major facilitat per als negocis, segons l'índex que publica el Banc Mundial, on 20 és la puntuació màxima. Entre d'altres motius, la pertinença a la UE, una legislació més d'acord als estàndards anglosaxons i un tipus d'impost de societats dels més baixos del món desenvolupat, influeixen decisivament. Per això, moltes multinacionals tenen la seva seu europea a Irlanda i consoliden allí els seus beneficis.

El punt de vista d'Apple

Apple genera un 20% del seu negoci a Europa, d'acord amb la informació de la pròpia empresa en el seu lloc web.

Atès que el tipus de negoci d'Apple no difereix molt d'una regió a una altra, és raonable concloure que un 20% del benefici abans d'impostos del grup tingui el seu origen també a Europa, el que implicaria, en 2014, una base imposable de 7.900 milions d'euros. Els impostos exigibles, depenent de si només tributen a Irlanda al 12,5% o ho fan a la mitjana europea propera al 25%, oscil·larien, només per al 2014, entre els 980 i els 1.975 milions d'euros.

Segons les informacions en què s'ha basat la Comissió, Apple només hauria pagat menys de l'1% d'impost a Europa, és a dir en 2014 poc més de 79 milions d'euros.

La taxa impositiva real d'Apple, derivada de les seves comptes, és del 20%.

El volum de negoci d'Apple i els seus beneficis van créixer fortament de 2010 a 2014, i també en 2015. No obstant això, recentment els beneficis abans d'impostos del grup han disminuït i en l'últim trimestre (juny 2016) van ser de 9.264.000 d'euros.

La sanció de la Comissió Europea equival doncs a una mica més del benefici trimestral d'Apple, pel que té un impacte significatiu en el compte de resultats del grup. Per això, és lògic que l'empresa es plantegi recórrer la sanció davant els tribunals de la UE.

La situació d'Irlanda

Des del punt de vista d'Irlanda, reputació Business-friendly a part, té poc sentit oposar-se ja que la situació fiscal del país necessita aquests ingressos. La recaptació de 13.000 milions d'euros significaria per si sol l'equivalent als ingressos fiscals d'un trimestre.

Cal recordar que Irlanda va haver de ser assistida per la UE en 2010 com a conseqüència de la decisió de salvar el seu sector bancari mitjançant més de 67.000 milions en préstecs. Irlanda té un deute públic del 93,8% del PIB i un dèficit públic del -2,3%. El seu PIB va créixer al 2,3% anual, tot i que en el primer trimestre del 2016 es va contraure. La desocupació està per sobre del 8%.

La reacció del mercat

Els efectes de la sanció en la cotització d'Apple no han estat evidents per ara. Fins a l'agost, en el que portem de 2016, l'acció ho ha fet prop d'un 6% pitjor que el mercat americà, mesurat per l'índex S & P 500. L'efecte de menors beneficis reportats ha pesat més per ara, encara que donada l'evolució recent de l'empresa i la quantia de la sanció, si es confirma per la justícia europea, pot impactar en la cotització d'una manera més evident.

El consens d'analistes espera per Apple uns ingressos estancats entorn dels 210.000 milions d'euros entre 2016 i 2019 i uns beneficis abans d'impostos inferiors als de 2015, oscil·lant entre els 55.000 i els 61.000 milions d'euros. La sanció, d'imputar-se a un exercici, implicaria una disminució del benefici esperat per a aquest any del 25%.