El Focus de la setmana: Els temors sobre España

El Focus de la setmana: Els temors sobre España

Anchor

Els temors sobre España
Els resultats de les eleccions municipals i autonòmiques celebrades a Espanya el 24-M (24 de maig de 2015) llancen un panorama inquietant per a l'economia espanyola de cara a les futures eleccions generals i al govern que se'n derivi, abans de final d'any .

D'acord als resultats de l'escrutini (amb el 99.5%) publicades pel Ministeri de l'Interior (www.resultadoslocales2015.interior.es), quatre partits -el PP i Ciutadans per la dreta i PSOE i Podem per l'esquerra- acapararien entre dos terços i tres quartes parts dels escons en unes eleccions generals si es votés en el mateix sentit que en les recents eleccions municipals.

S'ha acabat el bipartidisme?
Si prenem com a referència els percentatges de vot i ho estenem a uns resultats electorals a nivell de Parlament nacional, arribem a la conclusió que no hi haurà, llevat que hi hagi un gir considerable en l'opinió pública, un govern de majoria. Les enquestes d'intenció de vot, validades per l'escrutini ja que els percentatges de vot obtingut s'aproximen als projectats, avalen aquesta fragmentació.La necessitat de pactes
Els necessaris pactes entre partits tampoc semblen molt clars, a causa de les diferències considerables en el seu programa i objectius. Així, per exemple PP i Ciutadans, que comparteixen electorat, tenen grans diferències en matèria econòmica, almenys sobre el paper.

Cal recordar que España es troba en una situació financera delicada, edulcorada per la política monetària expansiva del BCE, que li permet finançar-se a un tipus d'interès històricament baix malgrat tenir un endeutament del 100% del seu PIB i un dèficit del 4.2% previst per al 2015. Això, a la pràctica, deixa poc marge a grans canvis en política econòmica.

Val la pena recordar que bona part dels canvis en el mapa polític tenen origen en la crisi econòmica i immobiliària recent, iniciada el 2008, i que ha afectat especialment la classe mitjana assalariada. No obstant això, la despesa pública no té possibilitat de créixer sense que els ingressos públics, és a dir, els impostos, augmentin de forma significativa.

Mirant a dreta...
Mirant als idearis dels partits de dreta, tant PP com Ciutadans proposen rebaixar els tipus impositius, incloent els de l'IVA però en el cas de Ciutadans recorrent al tòpic d'incrementar la recaptació mitjançant l'augment de la càrrega tributària sobre "els que més tenen ". No sembla molt atractiu per als empresaris, si aquest fos el futur soci d'un PP a la baixa.

El PP, per ara, en aquesta legislatura ha estat augmentat tant l'IVA com l'IRPF, ja sigui per l'increment de les bases en els trams en l'impost sobre la renda com pels canvis de classificació dels béns i serveis en el cas de l'IVA, a més d'un augment del gravamen tant en l'IVA normal com en el reduït. Les reformes implementades en matèria laboral, tampoc van en la línia de millorar les condicions socials, sinó que han fomentat un augment de la desocupació per ara i una baixa de salaris, això sí, millorant la competitivitat encara que amb un cost social molt elevat.

I a esquerra...
Un eventual govern d'esquerres hauria de fer compatible una escassa capacitat de despesa pública amb una millora de les condicions socials, en un entorn de baix creixement de l'ocupació i els salaris i amb una desocupació juvenil i de majors de 40 anys difícil de solucionar amb la actual estructura de l'economia espanyola, recolzada en serveis de baix valor afegit com el turisme.

El PSOE, en les seves hores més baixes en alguns feus tradicionals, no dóna senyals de solvència en matèria econòmica, ja que acumula, igual que PP, casos de malversació de fons públics en els jutjats que posen en qüestió la seva eficàcia gestora. També li pesa l'endeutament deixat en herència en un mal intent de redreçar el rumb econòmic del país en els finals de la seva última etapa de govern nacional.

Els eixos de política econòmica que proposa Podem passen per, entre altres, augmentar els impostos sobre patrimoni i successions, nacionalització d'alguns serveis essencials i garantia de renda mínima. Res a sedueixi al capital privat, que hauria de ser motor de creació d'ocupació i inversió.

Vull i no puc
Vist des de fora, els desitjos d'increment de la despesa social i d'una millor redistribució de la renda i la riquesa, són objectius desitjables. No obstant això, la realitat no es pot obviar. Així, segons dades de l'Agència Tributària, a España el 40% de la despesa pública en 2013 (més de 464 milers de milions d'euros) es va destinar a pensions i prestacions socials, el 14% a sanitat i el 9% a educació. Per tant, el 63% de la despesa corrent ja va a aquestes finalitats, sense entrar a considerar si és o no suficient.També cal tenir en compte que la càrrega del deute públic seguirà incrementant-se fins 2017, no tant pel tipus d'interès (a la baixa gràcies al BCE, ara s'entén per què), sinó per l'increment de la base de deute que merita interessos. Es passarà dels 34.200 milions d'euros a més de 40.000 milions en 2017, segons el Ministeri d'Hisenda.

És España la propera Grècia?
Hi ha preocupació en els mercats pel rumb que pugui prendre una España amb un govern fràgil i hipotecat per costosos pactes necessaris. Els precedents d'Itàlia i Grècia no ajuden a imaginar què podria succeir a finals d'any si el resultat d'unes eleccions generals dona un Parlament fragmentat amb 4 o 5 partits condemnats a entendre per formar Govern o amb un inestable govern de minoria.

A Itàlia va costar una paràlisi que va portar la UE a proposar un govern de tècnics (¿se'n recorden de Mario Monti?) I una cosa semblant va succeir a Grècia, apressada a més per un rescat costós i una posposició de reformes econòmiques que han portat el país a una situació financera límit.

España, malgrat que les dades mostren una certa recuperació, segueix amb un elevat endeutament, un dèficit públic persistent, un problema estructural en la seva economia que basa en béns i serveis de poc valor afegit, una demografia poc favorable i altes taxes d'atur. Per contra, manté una despesa social elevat en termes comparables, el que implica un esforç pressupostari molt gran, en un context de poc marge per a increments d'impostos.

Un excés de descontentament social pot generar un parlament "a la italiana", amb una dificultat de formar govern estable que dugui a terme les ambicioses reformes sempre posposades pel atapeït calendari electoral. I no hem parlat de la gran reforma pendent, la de les pensions.