El Focus de la setmana: I la Fed va complir el guió

El Focus de la setmana: I la Fed va complir el guió

Anchor

La Reserva Federal va pujar el passat 14 de desembre el tipus d'intervenció dels fons federals al rang del 0,50% -0,75% com esperava el mercat. Del comunicat que acompanya la decisió així com dels comentaris de la roda de premsa en què ha comparegut la seva presidenta Janet Yellen, es desprèn que els membres del Comitè esperen entre dos i tres pujades addicionals de 0,25% per 2017.

Aquestes projeccions tenen impacte en el mercat de bons, ja que fonamenten expectatives de com evolucionaran els tipus d'interès dels bons del Tresor americà. Atès que tant la renda fixa corporativa, de millor o pitjor qualitat, com el descompte dels fluxos de caixa amb els quals es valora la renda variable prenen com a base el tipus del bo americà, la decisió i les expectatives que la Fed comunica al mercat tenen alta transcendència

Expectatives poc fiables

No obstant això, la capacitat predictiva dels membres del FOMC (Federal Open Market Committee) en el passat no s'ha mostrat com una eina molt fiable per als mercats de bons, que han seguit un curs diferent del de la visió del Comitè. La dita de no portar la contrària a la Fed (Do not fight the Fed) no sembla que hi hagi espantat als mercats.

Al desembre de 2014, quan la recuperació de l'economia americana ja donava símptomes evidents de millora, la previsió del comitè de la Fed per a desembre de 2016 era de tipus al voltant del 2,5%, mentre que el nivell actual és del 0,75 % és a dir un error de predicció de gairebé 2%.

Sobre la seva previsió a setembre de 2015, l'error es va reduir a poc menys d'1%, en situar la previsió dels Dots en l'1,5%.

L'encert del mercat

En canvi, la previsió del mercat sí que va resultar més encertada, ja que esperava que els tipus d'intervenció en EUA per a finals de 2016 se situessin en el 0,75% al setembre de 2015.

Actualment, el mercat espera que els tipus dins d'un any per al dòlar se situïn en el 1,70%, mentre que els Dots de la Fed el situen en l'1,4%.

Així com anteriorment, el mercat era més escèptic amb les pujades de tipus que la mateixa Fed, aquesta vegada són els membres del FOMC qui es mostren més cauts amb el grau de normalització de la política monetària. En 2017 veurem qui té raó.