El Focus de la setmana: I si guanya Trump?

El Focus de la setmana: I si guanya Trump?

Anchor

El primer debat televisat entre els dos aspirants a presidir EUA després de les pròximes eleccions de novembre, va tenir lloc aquesta setmana. Malgrat que la majoria de periodistes opina que Hillary Clinton va ser molt més convincent que Donald J. Trump, la veritat és que les enquestes segueixen mostrant una estreta diferència entre les opcions de tots dos candidats.

Els candidats es veuran les cares en dues ocasions més, el proper dia 9 d'octubre i, al tercer debat presidencial, el dia 19 d'octubre. Per ara, l'avantatge és per a la candidata del partit demòcrata, Hillary Clinton, a qui mitjans com el NY Times assignen una probabilitat de victòria per sobre del 70%.

Més enllà de les anècdotes pròpies de les campanyes electorals, com el aixecar un mur a la frontera o el airejar flirtejos d'altres èpoques, als inversors els interessa saber l'efecte que les polítiques d'un o altre puguin implicar per als diferents tipus d'actius .

Els eixos principals de les polítiques econòmiques

Per als demòcrates,

 • Retallada d'impostos a les classes mitjanes.
 
 • Augment dels tipus impositius a les rendes altes.
 
 • Reduir evasió d'impostos via paradisos fiscals.
 
 • Despesa pública en infraestructures.
 
 • Més despesa social (Obamacare).
 
 • Major regulació del sector financer, de l'energia i salut.

Per als republicans,

 • Rebaixa general d'impostos, inclosos els impostos a les empreses.
 
 • Reducció de la despesa pública.
 
 • Poca inversió en infraestructures.
 
 • Reforma dels drets a prestacions públiques (eliminació del Obamacare).
 
 • Augment de la despesa en defensa.
 
 • Proteccionisme per aranzels i repudi de tractats de comerç.

El que descompta el mercat

En el cas més probable que guanyi Hillary Clinton, els efectes en els mercats serien segurament positius, donada la reducció de la incertesa i la continuïtat de les polítiques desenvolupades en el mandat d'Obama.

Aquest escenari, segons UBS, seria lleugerament negatiu només per als sectors financer i energètic en renda variable, mentre que per a la resta de sectors i especialment per a la renda fixa seria neutral o positiu.

Trump, el cigne negre.

De manera similar al que ha passat amb el referèndum britànic sobre el Brexit, hi ha una possibilitat no menyspreable que els republicans s'alcin amb la victòria, de la mà de Donald J. Trump.

En aquest cas, donat el programa dels republicans i el confort del mercat amb les enquestes, l'escenari per als actius seria molt diferent. En un món globalitzat, la possibilitat que la primera economia del món adopti una postura proteccionista generaria més incertesa, malgrat que potser en el molt curt termini la desregulació financera i energètica poguessin donar una lectura de més creixement.

Segons UBS, la renda variable en general es veuria perjudicada per valoració, davant un entorn de més tipus amb volums de deute elevats. Els sectors de salut i automòbils, serien els més mal parats, així com la renda fixa per la pujada de tipus d'interès. En canvi, la majoria de sectors empresarials es veurien beneficiats, si bé en la renda variable l'efecte d'uns tipus més alts contrarestaria segurament la millora de beneficis.