El Focus de la setmana: Llums i ombres en les dades d'ocupació

El Focus de la setmana: Llums i ombres en les dades d'ocupació

Anchor

Les últimes dades conegudes sobre la desocupació a Espanya referits a maig de 2016, indiquen una disminució del nombre de desocupats, situant la xifra d'aturats per sota dels 4 milions de persones.

L'evolució de l'atur a Espanya des dels inicis de la crisi ha significat un augment considerable de les persones desocupades, amb un màxim lleugerament superior als 5 milions d'aturats al febrer de 2013, des de poc menys de 2 milions al començament de la crisi, en 2008.

Estacionalitat estiuenca

D'altra banda, la desocupació a Espanya pateix d'una estacionalitat ben coneguda pels experts, i que coincideix amb els pics del sector turístic (de Setmana Santa a l'estiu) i de les vendes del comerç minorista (Nadal). Per tant, la disminució de l'atur al mes de maig és una cosa habitual i per res és simptomàtic d'una millora tendencial de la desocupació, desafortunadament.

Tendència precària

El preocupant de les dades és la destrucció de llocs de treball amb contracte de treball de durada indefinida alhora que la creació de llocs de treball es concentra, amb diferència, en les ocupacions a temps parcial. Així, resulta evident la pèrdua de prop de 3 milions de llocs de treball indefinits des de finals de 2007 mentre que a penes s'han creat 400.000 llocs de treball a temps parcial des d'aquest mateix any.

Així les coses, és bo que la desocupació es redueixi, ja que té efectes positius per a les persones que troben feina i per a l'economia en general. No obstant això, les tendències en el mercat de treball espanyol posen de manifest alguns aspectes preocupants a futur:

  • Una menor estabilitat dels llocs de treball creats, amb la incertesa afegida per a l'empleat, que no té visibilitat a mig termini sobre la seva situació laboral i pot posposar decisions de consum i inversió en habitatge.
     
  • Menor poder adquisitiu i per tant menor propensió al consum de les noves contractacions, amb efectes en el creixement econòmic.
     
  • Un declivi en la taxa d'activitat. Això indica que algunes persones llargament desocupades han deixat de buscar activament feina, de manera que la caiguda de la desocupació no necessàriament implica més persones treballant. Això té també efectes adversos sobre el creixement.

En conclusió, és desitjable una millora de l'economia que ajudi a augmentar el nombre de persones ocupades, en condicions d'estabilitat laboral i amb salaris apropiats, al mateix temps que es manté la competitivitat de les empreses i es poden mantenir adequadament els sistemes de protecció social. Una equació de difícil solució amb l'estructura actual de l'economia espanyola i amb la seva demografia present i futura, llevat de canvis dràstics.