Evolució de mercats 14 de Març fins 18 de Març 2016

Evolució de mercats 14 de Març fins 18 de Març 2016

Anchor

Els bancs centrals de Japó i Estats Units no van moure fitxa en les respectives reunions que van celebrar. Els mercats es van mantenir expectants davant la incertesa referent a les accions monetàries que es decidirien dur a terme, especialment les anunciades per Janet Yellen.

Després del Comitè de Mercat Obert de la FED que va tenir lloc el dimecres, es va decidir mantenir inalterat el tipus d'interès de referència entre un rang del +0.25 i 0.50% després de considerar un Outlook negatiu i posar especial èmfasi en els riscos existents a nivell global. No obstant això, les perspectives anunciades per l'evolució de l'economia, la inflació i la situació del mercat laboral nord-americà van continuar sent positives, per la qual cosa en la propera reunió a l'abril podria tenir lloc una nova pujada de tipus. 

Com a resultat del missatge dovish de la FED endarrerint la pujada de tipus, l'euro es va apreciar tancant en nivells dels 1,1267 EUR/USD. Aquest fet podria afectar de manera negativa a les exportacions de l'Eurozona posat que ara els productes es tornarien més cars en termes relatius.

L'evolució setmanal per a Europa va estar especialment agitada a l'espera de la visió de l'economia global oferta per la presidenta de la Reserva Federal i les decisions preses. Així mateix, vam poder comptar amb referències *macro de rellevància i un nou informe publicat per Moody’s en el qual va realitzar una anàlisi de l'Eurozona. Mentre que les dades macro esmentats van apuntar a majors nivells de producció industrial i lleugeres millores en els nivells de preus, la visió oferta per Moody’s va apuntar a un increment dels riscos polítics existents a la zona i va alertar sobre aquest fet.

Davant aquesta situació d'incertesa, Kuroda va sorprendre als inversors al no incloure noves mesures de política monetària expansives en el seu discurs. Per contra el president del BOIX, va reconèixer el debilitament de l'economia japonesa, especialment a causa d'una menor demanda externa. Quant a les dades publicades, la recuperació de les comandes de maquinària i de fàbrica, podrien apuntar a una recuperació del sector manufacturer japonès. Per contra, l'evolució econòmica del seu soci comercial (Xina), va presentar una important deteriorament tot i que les autoritats van continuar fermes en mantenir les expectatives de creixement en nivells del +6,5-7%.

Als mercats de renda variable els tancaments van ser mixts, destacant l'avanç de el +1,22% en el DAX alemany (en els 9.950 i a 50 punts de la resistència situada en els 10.051), mentre que el selectiu europeu EUROSTOXX50 i l'espanyol IBEX35 van tancar amb reculades del -0,50% (ara en nivells dels 3.059 i 9.051 respectivament). A Wall Street per contra, els avanços van ser generalitzats després que la FED no realitzés noves mesures de normalització de tipus, sent els sectors més beneficiats el de l'or i metalls preciosos, energia i industrials.

Pel que a commodities respecta, els avanços van estar generalitzats, liderats pels del cafè amb un repunt del +7,60%. Així mateix, el cru es va anotar un +2% recuperant nivells dels 40 USD/Brent beneficiat per les expectatives d'una major predisposició dels productors a estabilitzar la producció (i per tant els preus del Brent).