Rendibilitats dels nostres clients a Desembre 2017

Rendibilitats dels nostres clients a Desembre 2017

Anchor

PANORAMA MACRO MUNDIAL

EURO ZONE: L'economia europea continua mostrant forts senyals de recuperació, així ho mostra la publicació de les últimes dades macroeconòmiques; un creixement del PIB interanual de 2,6% superant les expectatives del mercat, aquest comportament va estar sustentat en un millor exercici de la producció industrial.

L'IPC per al mes de novembre es va situar en 1,50% interanual, en línia amb les expectatives del mercat, però, s'allunya de les estimacions anunciades pel Banc Central que espera una variació al tancament de 2017 de 1,7% , la dada preliminar de desembre serà publicat la primera setmana de gener i el consens té una estimació de 1.4%. Aquesta moderació en els preus aquesta impactada per la debilitat en el consum doncs l'última dada disponible de vendes al detall (octubre) mostra una contracció mensual de -1,1% (anterior 0,8%, esperat -0,7%). Els indicadors avançats d'activitat, continuen mostrant taxes expansives, el PMI de serveis es va situar en 56,5 mentre que el manufacturer a 60,6.

Pel que fa a la política monetària, com s'anticipava, en l'última reunió no es anunciació canvis, es mantenen els tipus d'interès i la reducció del pla de compres a partir de gener.

Tot i la publicació de dades positives de l'economia europea, els principals índexs van tenir retrocessos mensuals per dos factors principalment: D'un costat la incertesa política a la regió i d'altra banda l'apreciació de l'euro que va finalitzar l'any amb un avanç del 14% penalitzant les cotitzacions dels actius europeus. Els majors descensos els va experimentar la borsa espanyola amb una caiguda de -1,64% mensual, seguida pel CAC40 -1,12%. Mentre que el FTSE 100 va avançar 4,93%. Al mercat de renda fixa, destaquem l'estabilitat en la prima de risc en l'últim mes, a excepció de Grècia que va disminuir en 133pbs.

UNITED STATES: A Estats Units comptem amb dos fets que van orientar els mercats durant l'últim mes; d'una banda l'aprovació de la reforma fiscal proposada pel president Trump i d'altra la pujada de tipus d'interès per part de la FED. Pel que fa a la reforma liderada pels republicans, destaquem la suavització de la política fiscal que inclou: reducció de l'impost corporatiu, estímuls per a la repatriació dels guanys extraterritorials de les empreses i per a les persones físiques tindrà una disminució de la taxa impositiva que pressuposa un efecte a l'alça en el consum al detall.

L'aprovació de l'esmentada reforma va impulsar el mercat d'accions pel fet que pressuposa augment en els beneficis, així els principals índexs van finalitzar el mes amb importants avenços; el Dow Jones va avançar + l'1,84%, el Nasdaq + 0,48% a nivells de 6.903,39 punts, mentre que l'S & P 500 va registrar una pujada mensual de 0,98%; continuant amb la tendència alcista dels mesos anteriors que havia estat suportada en els bons resultats corporatius de les empreses.

Quant a l'augment de taxes per part de la FED al rang de 1,25% a 1,50%, és important esmentar que els anuncis precedents havien anticipat tres moviments en els tipus durant el 2017, per la qual cosa el mercat ja tenia àmpliament descomptada la decisió generant un impacte menor sobre les cotitzacions. A la reunió de desembre, la FED va revisar a l'alça les seves previsions de creixement per al 2018 fins a nivells de 2,5%, amb una taxa d'atur propera al 3,9% i una dada d'inflació estimat al tancament de 2017 en nivells de 1,7%.

Pel que fa a les dades macro comptem amb la publicació de l'IPC mensual (novembre) el qual es va situar en 0,4% en línia amb les expectatives, marcat per l'alça en els preus dels combustibles. L'PIB va tenir una variació de 3,2% en el tercer trimestre (Anterior i estimat 3,3%), afectat per una moderació en la despesa dels consumidors.

UNITED KINGDOM: Comptem amb dades mixtes durant el mes, d'una banda, el PIB del tercer trimestre va ser revisat a l'alça a 1,7% des del 1,5% preliminar. No obstant això, el PMI manufacturer per al mes de desembre es va situar en 56,3 (Anterior 58,2) mentre que el de serveis ho va fer en nivells de 54,2 (anterior 53,8). Pel que fa al mercat laboral, la taxa d'atur es va situar en 4,3% (anterior 4,3%, estimada 4,2%), mentre que l'IPC anual continua excedint l'objectiu en nivells de 3,1% (anterior i estimat 3%), en nivells màxims des de 2012, al novembre els preus que van aportar a l'alça van ser el transport, l'oci i cultura i l'hostaleria.

Pel que fa a política monetària respecta, la reunió de desembre no va tenir canvis en la taxa d'intervenció i es manté en 0,5% amb unanimitat en les votacions dels membres per mantenir els tipus tot i els moviments alcistes de la inflació.

JAPAN: El Creixement econòmic del Japó torna a nivells de 2,5%, després d'haver tingut una dada preliminar molt negatiu (1,4%), la revisió a l'alça es va deure a l'augment de la inversió i inventaris, mentre que el consum no va tenir variacions significatives.

Per la seva banda, l'índex de producció industrial es va situar en 0,6% (anterior i estimat 0,5%) per al mes de novembre a causa principalment a l'augment en la demanda de l'estranger. La dada de balança comercial també mostra un millor comportament de les exportacions amb un superàvit de 113.400 milions de iens.

Pel que fa a la política monetària, el Banc del Japó en la reunió de desembre va decidir mantenir la seva taxa de referència estable i el seu programa d'estímuls actual. Malgrat que l'economia ja està en un camí de recuperació amb dades d'activitat favorables, la decisió es va basar en la dada d'inflació que continua allunyat del seu objectiu del 2% (Actual 0,9%).

CHINA: Les dades d'inflació i contínues injeccions de liquiditat per part del Banc Central, han estat els principals motors dels mercats accionaris al país. L'IPC per al mes de novembre es va situar en 1,7% interanual, tot i que la dada és inferior al del mes precedent per una oferta suficient en els aliments, sectors com allotjament, atenció mèdica, entreteniment i combustibles van repuntar. Per la seva banda l'índex de preus al productor (IPP) va augmentar un 5,8% al novembre (anterior 6,9%).

Mentrestant, el Banc de la Xina va sorprendre amb una pujada de tipus d'interès de 0,05%, sense major impacte en els mercats.

MERCATS FINANCERS

En acabar l'any, els índexs a nivell global van tenir importants avenços. A Europa tot i la incertesa política, a l'IBEX-35 va finalitzar sobre els 10.043,9 punts amb lleus descensos en les últimes jornades, però amb un avanç anual del + 7.4%, mentre que l'FTSE 100 INDEX va finalitzar al voltant dels 7.687,7 punts sumant guanys de l'7.63% en l'any. A Alemanya, el DAX va tenir un acompliment positiu avançant una 12.51% el 2017 aconseguint els 12.917 punts.

Els mercats americans, van mantenir el to alcista dels mesos anteriors i van sumar guanys al tancament de l'any superiors al 20%, a l'acabar un any en el qual els beneficis reportats per les empreses van ser excepcionalment favorables.

A Àsia, els mercats van registrar importants avenços, amb un + 19.1% anual en el Nikkei225 en nivells de 22.784,0, mentre que el Hang Seng va finalitzar al voltant dels 29.863,7 punts amb guanys del 36% durant el 2017.

Per la seva banda el deute públic de la zona euro ha tingut una lleu disminució durant els últims mesos en els rendiments a llarg termini. Mentre que als Estats Units i el Regne Unit els rendiments a llarg termini van augmentar, en conseqüència, a les decisions de política monetària i les expectatives de nous augments de taxes per part de la FED i del BOE.

Pel que fa al mercat de divises l'euro va registrar avanços superiors al 14% anual respecte al dòlar, un comportament que sorprèn els mercats davant els últims moviments dels bancs centrals. D'una banda, la pujada de tipus d'interès de la FED mentre que el Banc Central Europeu ha mantingut els tipus en mínims. No obstant això, altres factors han pesat més en la debilitat del dòlar com la contínua incertesa en el mandat de Trump i el lent avanç en la inflació.

Pel que fa al mercat de matèries primeres, el petroli va avançar fins als 66.8 USD / Barril, impulsat principalment pels anuncis de l'OPEP i d'altres països fora del grup, de mantenir fins a finals de 2018 les retallades de producció, a més el dinamisme de les principals economies ha afavorit la demanda del cru i les expectatives per als mesos vinents. Per la seva banda l'or va finalitzar amb avanços de 2,2% beneficiat per les millors perspectives de creixement mundial.