Rendibilitats dels nostres clients a Març 2018

Rendibilitats dels nostres clients a Març 2018

Anchor

PANORAMA MACRO MUNDIAL

EURO ZONE: Les enquestes d'activitat van mostrar moderaciÓ després d'assolir màxims al gener de 2018, l'apreciació de l'euro respecte al dòlar, que en el corregut de l'any supera el 2%, és un dels principals factors que ha pesat en les enquestes a més de les tensions comercials.

Els indicadors d'Alemanya especialment el PMI manufacturer és un dels més afectats a causa de la forta dependència del comerç global, igual que l'indicador IFO ha caigut per segon mes consecutiu.

El BCE no va modificar els tipus d'interès, però el missatge reforça la possibilitat d'una política monetària menys expansiva, el mercat ha començat a descomptar la retirada d'estímuls per a finals de 2017.

EUA: Comptem amb la publicació del PIB definitiu per a l'últim trimestre de 2017, el qual va ser revisat a l'alça en 2.9% (2.3% anual); els components que van elevar la dada van ser el consum privat i la inversió empresarial.

La FED va incrementar en 0,25% la taxa de referència en línia amb el que s'esperava, davant la millora en l'activitat econòmica i l'expectativa d'una convergència de la inflació cap a l'objectiu del 2%. L'escenari central tant del mercat com dels pronòstics de la FED és que al llarg de l'any es donin dos increments addicionals.

Continuen les mesures proteccionistes de Trump: La primera de les mesures va ser la introducció d'aranzels a l'acer i l'alumini, posteriorment es van enfocar a la Xina després d'una investigació de propietat intel·lectual. Fins al moment no hi ha mesures que afectin directament la Zona Euro.

UK: S'ha ampliat el període de transició del Brexit fins a 2020, període en el qual es mantindrà l'accès al mercat únic i la unió duanera.

En l'última reunió el BOE va mantenir inalterada la taxa d'interès en 0.5% davant d'una moderació de la inflació 2.7% al febrer. S'espera que en la reunió de Maig s'incrementin els tipus.

JAPÓ: El Banc del Japó va mantenir sense canvis la seva taxa d'interès, a -0.1% mantenint la compra de bons al ritme actual.

Kuroda va ser reelegit com a governador del BOJ, per la qual cosa s'espera continuitat en la política monetària.

L'Índex Tankan d'inversió en capital Q1 va ser -0.4% (Previsió: 1,6%. Anterior: 2,9%). A més a veiem debilitat en el PMI manufacturer Març 53.1 (Previsió i anterior 53.2) que podria anticipar un menor ritme de creixement de l'economia.

XINA: Les mesures comercials dels Estats Units han estat enfocades a la Xina, per valor de USD50 MIL MILIONS a 1.300 productes importats d'aquest país, les indústries més afectades seràn l'aeroespacial, la comunicació, la maquinària, la robótica i la tecnologia.

La Xina respon amb la imposició d'un aranzel del 25% a les importacions des dels EUA de 106 productes, incloent automòbils, soja o whisky.

EMERGENTS: Durant el mes de Març comptem amb retallades en taxa d'interès per part dels bancs centrals del Brasil, Perú i Rússia, atès que ja han controlat els nivells d'inflació, s'espera que el cicle baixista de taxes continuï, en general han estat els mercats que millor han reaccionat a les correccions dels últims mesos, addicionalment els indicadors de confiança han millorat de manera generalitzada.

Mercats Financers (a 29 de Març del 2018)

Al llarg del mes el principal driver del mercat va ser la tensió comercial suscitada per Estats Units la qual cosa va imprimir incertesa al mercat, addicionalment comptem amb publicacions de les enquestes d'activitat a la Zona Euro les quals van continuar retrocedint després d'arribar a nivells màxims a l'inici de l'any, mentre que l'última actualització del PIB de la regió mostra un creixement sólid recolzat en gran mesura per les exportacions, pel que sembla el sentiment és advers entre els actors de l'economia.

Per part dels Estats Units, comptem amb la publicació del PIB del quart trimestre de 2017 el qual es va expandir a una taxa anual de 2.9% per sobre de les revisions anteriors, encara que amb un descens respecte al trimestre anterior (3.2%), recolzat per el consum i el comerç. No obstant aixó els índexs de manufactura van retrocedir davant de la revisió anterior.

Així les coses, amb el comerç global com un dels principals motors de creixement, les últimes mesures proteccionistes per part dels Estats Units són causa d'incertesa per al mercat ja que s'esperen mesures de resposta per part dels principals socis comercials i així un impacte generalitzat sobre el creixement global. Un reflex d'aquest sentiment és la presa de beneficis en renda variable per part dels inversors i el trasllat de fluxos cap a actius de menor volatilitat.

Els principals índexs accionaris durant el mes van deixar un saldo negatiu en jornades d'alta volatilitat. El DAX i el CAC40, índexs dels dos principals exportadors d'Europa van finalitzar el mes amb retrocessos de -0.77% i -1.81% respectivament, l'Ìbex 35 -1.42% en nivells propers als 9.600 punts mentre que l'Eurostoxx50 es va deixar un -1.11 %.

A Wall Street, l'S&P 500 retrocedir un -1.37% mentre que el Dow Jones va registrar pérdues mensuals per l'ordre del -2.06%; Nasdaq per la seva banda, va finalitzar al voltant dels 6.581 punts.

A Àsia, el Nikkei225 va restar -1.24% fins a arribar a 21.454 punts, mentre que el Hang Seng va tancar en 30.093 punts -3.06%. Pel que fa als mercats emergents, que havien reaccionat positivament a les correccions de febrer, durant aquest mes van revertir la tendència i l'índex MSCI - Emerging Markets va finalitzar negatiu en -2.48%.

Al mercat de divises l'EUR/USD va finalitzar al voltant de 1.23, mentre que el parell EUR/GBP va tancar la setmana en nivells propers a 0.877 Eur/Gbp. Per la seva banda les matèries primeres van presentar un comportament mixt l'Or va finalitzar en 1.324 usd/onz (+ 0,60%) mentre que el petroli de referència Brent va arribar als 70 Usd/barril.