Rendibilitats dels nostres clients de Desembre 2015

Rendibilitats dels nostres clients de Desembre 2015

Anchor

Mercats de Renda Variable

El rendiment obtingut als mercats financers en l'últim mes de l'any va ser en general negatiu, especialment per a la renda variable, ara fortament correlacionada amb les variacions del preu del cru.

Segons l'indicador que utilitzem per a l'anàlisi (rendiment RV europea amb reinversió de dividends nets), la reculada va suposar retallades del -1,63% en el mes de desembre per a la zona euro. Si tenim en compte els últims tres mesos, la visió és encara més negativa, ja que la caiguda ha suposat retallades del -3,32% i ha anat acompanyada d'elevats nivells de volatilitat.

Com a avanç de gener del 2016, l'inici d'any no ha estat del tot positiu després de les males dades de l'indicador avançat de PMI manufacturer a Xina, factor que va causar fortes retallades en els principals selectius a nivell mundial.

Mercats de Renda Fixa

Respecte a la situació de la renda fixa en el mes de novembre, la situació ha canviat especialment per al Deute Públic a tots els terminis la qual ha passat d'obtenir un rendiment superior a el +1% en les TIRs a una caiguda de les mateixes del -0,27%. Tot i així, l'acumulat a tres mesos i l'anual segueixen mantenint-se amb signe positiu.

El tipus d'actiu que ha realitzat la pitjor performance en el mes de desembre, ha estat el Deute Convertible després de presentar un rendiment del -0,40%. Malgrat això, manté rendiments amb signe positiu per als tres mesos vista, i en l'últim any ha estat l'actiu que més rendibilitat ha ofert.

En la mateixa línia, el Deute Públic a tots els terminis amb retallades del -0,27% l'últim mes i un rendiment anual positiu (+0,77%). cal destacar, que aquest tipus d'actiu de mitjana obté un rendiment de el +5,2% mentre que els nivells de volatilitat se situen entorn de el +4%.


NOTA: el gràfic ha estat elaborat a partir de la mitjana històrica de volatilitats a 1 mes de 20 anys.

No obstant això, si atenem al Deute corporatiu, els rendiments van ser negatius tant per a l'últim mes, com per als tres mesos vista i per a l'últim any presentant una rendibilitat del -2,75% molt per sota de la seva mitjana (+0,4%).

Sense grans variacions en les emissions de Lletres del Tresor; +0,01% al llarg del mes coincidint amb el nivell mitjana i presentant nivells de volatilitat propers al 0%.

Divisa

Destaquem el repunt de l’EUR respecte el seu principal parell, tancant l'any en nivells dels 1,0860 EUR/USD i havent aconseguit com a màxim els 1,1025 EUR/USD. 

La raó la trobem en les bones dades macro publicades, les quals apunten a una recuperació en el nivell de preus i unes perspectives favorables d'activitat econòmica (nivells de PMI manufacturer superant previsions i dades anteriors en 53,1).

Com a balanç de tancament anual, l'actiu financer que millor comportament ha obtingut ha estat el Deute Convertible, oferint una rendibilitat de el +4,2% (per sota de la seva mitjana de el +7%). Pel que a la renda variable respecta, malgrat haver obtingut un rendiment positiu, el +0,72% realitzat se situa molt per sota de la mitjana de +9,3% anual).

Per contra, el pitjor resultat ho ha presentat el Deute Corporatiu amb unes retallades del -2,75%.