Rendibilitats dels nostres clients de Gener 2016

Rendibilitats dels nostres clients de Gener 2016

Anchor

Mercats de Renda Variable

Aparent treva als mercats financers després de les fortes sacsejades que van tenir lloc al llarg del mes. 

Quant als mercats de renda variable, cal assenyalar l'elevat nivell de correlació que aquests van presentar amb el preu del cru, factor que va propiciar fortes caigudes als principals selectius lloc donat que el preu de la commodity va caure per sota dels 30 USD/Brent. Tot i així, gràcies a l'actuació dels principals bancs centrals, gener va tancar pla per l’Equity europeu incloent dividends.

L'evolució del mes de febrer quant al que dades macro i mesures de política monetària respecta, podria ser determinant per l'evolució als mercats de renda variable al llarg d'aquest 2016. Les rendibilitats a 3 mesos i 1 any segueixen estant entorn del -10%, molt per sota de la seva mitjana de +2% i +9% respectivament.

Mercats de Renda Fixa 

La performance de la Renda Fixa ha estat millor, especialment per al Deute Públic per a Tots els Terminis, la qual no tan sols s'ha recuperat de les retallades anteriors, sinó que a més va aconseguir anotar-se prop d'un +2%. Aquests valors es van situar molt per sobre de la seva mitjana, i van protagonitzar un rebot important durant les últimes sessions gràcies al suport dels bancs centrals. El rendiment a 3 mesos en canvi, sí va estar en línia amb la dada mitjana, mentre que la mitjana anual va continuar mantenint rendiments molt per sota de la mitjana històrica de +5%.

Identifiquem repunts també en la rendibilitat del Deute Públic a 1 i 3 anys. Tot i així, en comparació de dades anteriors aquesta segueix sent baixa (+0,16% respecte el +0,2% de mitjana històrica). D'igual manera, les rendibilitats acumulades de 3 mesos i un any es van situar molt per sota de les seves respectives mitjanes.

El deute corporatiu en canvi, es va veure perjudicada per les caigudes en els preus de molts dels bons emesos, especialment d'aquelles companyies referenciades al sector miner o petrolieres després de les constants retallades de les seves respectives cotitzacions. I, encara que el balanç global s'ha vist penalitzat amb tan sols un -0,10%, la mitjana anual acumula caigudes properes al -3% en comparació de la seva mitjana històrica de +0,3%.

Finalment, el pitjor comportament als mercats de renda fixa, l’identifiquem al Deute Convertible, el qual seguint el deixant negatiu dels mercats de renda variable, patint retalladles del -1.70% durant l'últim mes i acumulant caigudes anuals del -2,40% respecte a la seva mitjana de +7%.

En general, tal com es mostra al quadre de rendibilitats durant els últims 12 mesos, s'han sofert severes retallades als mercats de renda fixa, especialment a aquells valors més lligats a l'àmbit corporatiu. L'excepció han estat aquells bons governamentals els quals encara i presentar rendiments per sota de la mitjana, van mantenir el signe positiu.

Divisa

Les variacions als mercats de divises van ser escasses. Al parell EUR/USD els moviments van ser limitats donat que el tipus de canvi es troba enrangat entre la zona dels 1,08 i 1,097 EUR/USD. La tendència va ser la mateixa per al parell EUR/JPY, el qual va finalitzar el mes cotitzant en nivells dels 131,38 EUR/JPY. Esperarem veure variacions futures si es duen a terme noves mesures de política monetària en les properes reunions dels principals Bancs Centrals.

Com a excepció trobem la lliura, la qual a causa de les males dades macro publicades i el creixent risc de Brexit, va patir una retallada del -3% respecte la moneda comuna. El mes de gener el va tancar cotitzant en nivells dels +0,7599 EUR/GBP encara que es van aconseguir nivells mínims de +0,7324.