Rendibilitats dels nostres clients de Octubre 2015

Rendibilitats dels nostres clients de Octubre 2015

Anchor


Mercats de Renda Variable

La Renda Variable europea va ser l'actiu que millor comportament va tenir al llarg del mes d'octubre després de les caigudes de mesos enrere en els principals índexs. El rendiment a l'octubre, +5,7% ha estat superior a la mitjana mensual que se situa en +0,7%.


Malgrat aquest repunt, el rendiment trimestral va seguir sent negatiu a causa de les fortes caigudes registrades en els principals selectius europeus des del mes d'agost i la volatilitat als mercats de renda variable va seguir presentant valors elevats (propers a el +6%).Mercats de Renda Fixa

Quant a la Renda Fixa, destaquem l'evolució traçada per la Renda Fixa Convertible la qual va presentar un rendiment del +3,40%, beneficiada principalment per la bona evolució als mercats de renda variable. Els nivells de volatilitat no van sofrir variacions i el rendiment va continuar sent superior a la mitjana mensual. Cal destacar el bon comportament de l'actiu donat que va superar els nivells de guany mitjà anual fixats en +7% després de portar un +9,70% d'avanç l'any.


La tendència va ser també positiva per al deute corporatiu malgrat que la rendibilitat que va proporcionar al llarg del mes va ser moderada (+0,35%). I encara que es va mantenir per sobre de la mitjana, la rendibilitat trimestral i anual va seguir per sota de la mitjana i en terreny negatiu.


En segon lloc cal destacar el comportament del deute públic a tots els terminis que es va situar per sobre de la mitjana mensual aconseguint un rendiment del +1,14%. Les rendibilitats a l'últim trimestre i any també es van mantenir positives.


Per finalitzar, tant en deute públic a 1-3 anys com en Lletres del Tesoro, el rendiment obtingut va ser del 0% amb nivells molt per sota de la mitjana tant en la trimestral com l'anual.Si fem balanç doncs, el mes d'octubre va ser positiu per als actius de renda fixa els quals han pogut recuperar posicions després d'aportar un major rendiment recuperant bona part de les pèrdues incorregudes recentment. Àdhuc i així, les posicions en deute corporatiu les quals segueixen portant-se la pitjor part després d'obtenir uns rendiments negatius en l'últim període anual. En canvi, en Lletres del Tesoro i deute públic a 1 i 3 anys, malgrat situar-se per sota de la mitjana, van aconseguir mantenir els rendiments amb signe positiu.Divisa

Quant al mercat de divisa, en les recents sessions destaquem la depreciació de l’EUR respecte els principals parells, retallant posicions fins als 1,10 EUR/USD després d'haver aconseguit nivells dels 1,13 EUR/USD i amb retallades del -3,60% respecte la lliura finalitzant el mes en nivells propers al 0,71 USD/GBP.