Estratègia

Ajudar a decidir l'estratègia financera dins de l'estratègia de grup.

Necessitats

Establir objectius per a cada generació o membres del grup familiar amb necessitats diferents.

Eficiència

Optimitzar la fiscalitat juntament amb els assessors fiscals del client.

Selecció

Ajudar a la selecció d’entitats financeres, gestores i dipositàries, tant nacionals com internacionals.

Control

Parametritzar les mesures de risc necessàries per al control de les inversions.

Personalització

Personalitzar informes per al seguiment de les carteres.

Metes

Estableix objectius de rendiment a curt, mitjà i llarg termini per a cadascuna de les estratègies d’inversió adoptades.

Recomanacions

Emetre recomanacions ajustades a les estratègies d’acord amb la visió tàctica del comitè d’inversions.

Seguiment

Revisar periòdicament amb el client l’evolució de la rendibilitat i el control de riscos.