Metes

Validar els objectius d'inversió de la Institució.

Actius

Definir universos d'inversió adequats i restriccions aplicables.

Implementació

Implementar mesures d’inversió socialment responsable.

Estratègia

Establir una estratègia d’inversió segons els objectius i les restriccions.

Control

Definir les mètriques per al control de riscos.

Eficiència

Revisió de les inversions existents i proposta d’alternatives més favorables en termes de cost, rendabilitat i risc.

Seguiment

Preparació de material i informes personalitzats per a Comitè d’Inversions.

Coordinació

Coordinació amb l’òrgan responsable de la Institució.