Obtenir la confiança de l'inversor és imprescindible per a desenvolupar un bon assessorament financer. Com aconseguir la confiança de l'inversor si no ens coneix?

Només veiem una manera d'avançar en la creació de confiança:

> Els nostres honoraris estan alineats amb el resultat obtingut pel nostre assessorament.

> Les nostres capacitats d'anàlisi independent dels mercats financers estan exclusivament al servei dels nostres clients.

PROCÉS D'ASSESSORAMENT

Estratègia

Selecció d’estratègies d’inversió adequades a la política de Family Office.

Anàlisi

Implementació de criteris ESG en polítiques d’inversions.

Optimització

Comitè d’inversions periòdic.

Pla

Establiment d'objectius de retorn a curt, mig i llarg termini.

Control

Parametritzar els indicadors per al control de riscos.

Personalització

Dissenyar informes de control personalitzats de seguiment, tant de rendibilitat com de risc.

Selecció

Selecció de gestors i dipositaris, tant a nivell nacional com internacional.

Recomanacions

Seleccionar els actius financers adequats, tant de renda fixa com de renda variable per a totes les recomanacions sobre inversions.

Seguiment

Recomanar les cobertures de riscs necessàries.

Sol·liciti una reunió

Desde les nostres oficines a Barcelona, assessorem als nostres clients de forma completament independent, amb estricte criteri professional i lliure de qualsevol conflicte d'interès.

about

David Gassó

Soci Director

Economista, Assessor Financer Europea Certificat (European Financial Adviser) per l'Associació Europea de Planificació Financera – EFPA. President d'Economistes Assessors Financers (EAF) i membre del Consell General d'Economistes d'Espanya i de la Comissió d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya.