Obtenir la confiança de l'inversor és imprescindible per a desenvolupar un bon assessorament financer. Com aconseguir la confiança de l'inversor si no ens coneix?

Només veiem una manera d'avançar en la creació de confiança:

> Els nostres honoraris estan alineats amb el resultat obtingut pel nostre assessorament.

> Les nostres capacitats d'anàlisi independent dels mercats financers estan exclusivament al servei dels nostres clients.

PROCÉS D'ASSESSORAMENT

Necessitats

Anàlisi de les necessitats financeres del client: estudis dels fills, adquirir una segona residència, mantenir el poder adquisitiu quan es jubila, proporcionar herència, capital per invertir en negocis, obtenir ingressos...

Metes

Establim els objectius financers adequats als vostres objectius per calcular la rendibilitat mitjana a llarg termini necessària. 

Perfil de l'inversor

Avaluem la seva capacitat de risc.

Pla financer

Realitzem el vostre pla financer. Validem la coherència dels objectius financers amb la tolerància al risc.

Estratègia

Creem una assignació d’actius coherent amb el pla i les metes del client per assolir els objectius financers.

Personalització

Definir els màxims i els mínims de les classes d’actius inversors segons els criteris d’oportunitat o risc basats en el moment i l’evolució de l’economia i els mercats financers.

Recomanacions

Creem la cartera d’inversions inicial o ajustem l’existent amb recomanacions d’actius financers idonis als objectius, coneixements i riscos acceptables.

Seguiment

Establim mètriques adequades per al control de riscos i mantenir l'evolució de la cartera del client dins dels límits de rendibilitat previstos a llarg termini.

Sol·liciti una reunió

Desde les nostres oficines a Barcelona, assessorem als nostres clients de forma completament independent, amb estricte criteri professional i lliure de qualsevol conflicte d'interès.

about

David Gassó

Soci Director

VISITA OFICINA


VIDEOTRUCADA

about

Esther Rafecas

Asesora patrimonial

VISITA OFICINA