Crear valor

Estudiem la política d’inversions del SICAV o del fons per trobar on podem aportar més valor als accionistes.

Estratègia

Acordem l’estratègia d’inversió amb els principals accionistes, dins del mandat de gestió, i la comuniquem a la societat gestora.

Actius

Validem els universos d’inversió adequats a l’estratègia escollida.

Cartera

Realitzem l’assignació òptima d’actius a llarg termini en funció de l’estratègia decidida.

Eficiència

Seleccionem els actius dins dels universos amb els criteris de maximitzar la rendibilitat i minimitzar el risc.

Control

Ajustem les bandes d’exposició tàctiques segons les circumstàncies del mercat i els actius mateixos al llarg del temps.

Recomanacions

Emetem les recomanacions a la gestora per validar-les i executar-les.

Seguiment

Supervisem la cartera i controlem el seu risc de mercat diàriament.

Sol·liciti una reunió

Desde les nostres oficines a Barcelona, assessorem als nostres clients de forma completament independent, amb estricte criteri professional i lliure de qualsevol conflicte d'interès.

about

David Gassó

Soci Director

Economista, Assessor Financer Europea Certificat (European Financial Adviser) per l'Associació Europea de Planificació Financera – EFPA. President d'Economistes Assessors Financers (EAF) i membre del Consell General d'Economistes d'Espanya i de la Comissió d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya.