Crear valor

Estudiem la política d’inversions del SICAV o del fons per trobar on podem aportar més valor als accionistes.

Estratègia

Acordem l’estratègia d’inversió amb els principals accionistes, dins del mandat de gestió, i la comuniquem a la societat gestora.

Actius

Validem els universos d’inversió adequats a l’estratègia escollida.

Cartera

Realitzem l’assignació òptima d’actius a llarg termini en funció de l’estratègia decidida.

Eficiència

Seleccionem els actius dins dels universos amb els criteris de maximitzar la rendibilitat i minimitzar el risc.

Control

Ajustem les bandes d’exposició tàctiques segons les circumstàncies del mercat i els actius mateixos al llarg del temps.

Recomanacions

Emetem les recomanacions a la gestora per validar-les i executar-les.

Seguiment

Supervisem la cartera i controlem el seu risc de mercat diàriament.