LA NOSTRA

MISSIÓ

Fer que els nostres clients aconsegueixin els seus objectius d'inversió, controlant els riscos per salvaguardar el seu patrimoni i obtenir els resultats esperats en els terminis previstos.

QUÈ SOM

Welcome Plan

Anchor Capital Advisors és una Empresa d'Assessorament Financer Independent autoritzada i supervisada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Està inscrita amb el número 94 en el Registre d'empreses d'Assessorament Financer.

Generem valor per als nostres clients gràcies a la nostra àmplia experiència professional, la incorporació d'innovació tecnològica i la formació contínua.

Garantim l'excel·lència en assessorament financer independent en matèria d'inversió basat en els fonaments de la integritat, la professionalitat, el compromís, la disponibilitat i la confidencialitat.

QUÈ FEM

Welcome Plan

Li assessorem perquè obtingui la rendibilitat que vol aconseguir. Dissenyem estratègies d'inversió amb recomanacions adequades a la constant evolució dels mercats financers i d'acord amb les particularitats de cada persona.

Tenim en compte la tolerància al risc, necessitats de liquiditat, coneixements financers i la situació fiscal i personal de cada client amb la finalitat d'ajustar les nostres recomanacions als seus objectius particulars d'inversió.

El nostre Assessorament Financer és completament independent, amb estricte criteri professional i lliure de tot conflicte d'interés.no pertanyem a cap grup bancari ni entitat financera, ni percebem incentiu econòmic de cap classe. Els honoraris procedents dels nostres clients són la nostra única font d'ingrés, la qual cosa ens permet establir relacions de llarg termini basades en la confiança i interessos mutus.

A QUI ENS DIRIGIM

Welcome Plan

Donem solucions úniques i personalitzades a les necessitats de tot tipus de clients:

- Empresaris i el seu grup familiar.

- Estalviadors i inversors particulars.

- Entitats sense ànim de lucre.

- Inversors institucionals.

CONEGUI

ELS NOSTRES PROFESSIONALS

La nostra proposta de valor descansa sobre els pilars de la integritat, la professionalitat, el compromís, la disponibilitat i la confidencialitat, garantint mitjançant l'actualització contínua de coneixements l'assessorament financer en matèria d'inversió en el seu major grau d'excel·lència.

EL VALOR DE L'EXPERIÈNCIA

LA SEVA RENTABILITAT FINANCERA

Professionals experimentats del sector financer des de 1985. Anchor Capital Advisors és una Empresa d'Assessorament Financer Independent autoritzada i supervisada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Està inscrita en el Registre d'Empreses d'Assessorament Financer (EAFI) amb el número 94.