Menu
Your Cart

Avís legal

Aquesta pàgina web pertany a Anchor Capital Advisors, EAF SLU amb domicili a Barcelona (08036), Av. Diagonal, 467, 4-1B (Espanya). Es comunica que aquesta pàgina web es refereix als serveis que presta una Empresa d'Assessorament Financer (EAF), inscrita al Registre d'autoritzacions habilitat a l'efecte per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), amb el número 94.

TERMES LEGALS I CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I ÚS

Les condicions generals que segueixen regulen l'accés i utilització d'aquest web, l'accés a la mateixa suposa l'acceptació de les presents condicions, sense reserves. En cas que vostè no estigui d'acord amb la totalitat d'aquestes condicions, li preguem que s'abstingui de navegar per la mateixa.Per plau, llegiu atentament els termes legals i condicions generals d'accés i d'ús de la present web i la informació que conté:

I. El contingut d'aquestes pàgines és exclusivament informatiu i no suposa oferta de contractació vinculant per Anchor Capital Advisors, EAF, qui declina tota responsabilitat sobre els errors, alteracions o omissions que pogués contenir, de manera que ni Anchor Capital Advisors EAF ni cap seus empleats serà responsable per qualsevol tipus de dany o perjudici, qualsevol que fos, que pogués derivar-se de les anteriors circumstàncies.

II. En accedir a aquesta web, vostè adquireix la condició d'usuari i es presumeix que accepta tots i cadascun dels termes legals i condicions generals d'accés i ús de la mateixa.

III. Tota la informació que conté aquesta web està destinada al seu ús tant per Persones físiques com jurídiques (considerats "usuaris") amb residència a Espanya o que accedeixin des d'Espanya, per la qual cosa Anchor Capital Advisors EAF declina tota responsabilitat per l'accés d'usuaris de països diferents on aquest ús poguessin ser contrari a les normes d'aquest país.

IV. Els continguts d'aquesta Web tenen únicament finalitat informativa i no constitueixen una oferta de compra o venda, o una sol·licitud de compra o venda, de qualsevol producte o servei, podent variar o ser cancel·lada sense previ avís.

V. Les opinions i els continguts que aquesta Web conté poden ser objecte de variació i cancel·lació sense avís previ. Anchor Capital Advisors EAF es reserva el dret en qualsevol moment a actualitzar, modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, incloses les presents condicions, sense necessitat de previ avís.

VI. En cap cas, Anchor Capital Advisors, EAF garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la Web i sota cap concepte serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues (directes i indirectes), reclamacions o despeses de cap tipus.

VII. Anchor Capital Advisors EAF no es fa responsable d'altres webs de tercers als quals es pugui accedir mitjançant vincles en aquesta web o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Especialment, no recomana ni garanteix cap informació obtinguda de tercers, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació, dany o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs .

VIII. Tota la informació continguda en aquesta web no es considerarà mai recomanació o assessorament en matèria d'inversió d'acord amb la Llei 24/1988 del Mercat de Valors i altres disposicions legals que siguin aplicables, ni tampoc assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe. La informació continguda en aquesta web es publica per a la seva utilització general i no té en compte objectius específics d'inversió, situació financera o necessitats particulars de qualsevol Persona, qui haurà d'obtenir l'assessorament professional adequat i específic abans de decidir sobre qualsevol inversió.

IX. El valor de les inversions pot patir alteracions a l'alça oa la baixa, circumstància que l'inversor ha d'assumir fins i tot a risc de no recuperar l'import invertit, en part o en la seva totalitat. Igualment, l'anunci de rendibilitats passades, no constitueix promesa o garantia de rendibilitats futures.

X. Els continguts d'aquesta Web tenen únicament finalitat informativa i sota cap circumstància han d'usar-ni considerar com a oferta de venda, sol·licitud d'una oferta de compra ni recomanació per realitzar qualsevol altra transacció, llevat que així s'indiqui expressament.

XI. Tota la informació financera que conté aquesta web ha estat obtinguda de fonts d'ús general i considerades com. Anchor Capital Advisors EAF no garanteix que la informació sigui exacta i completa, declinant qualsevol responsabilitat pels errors que pugui contenir aquesta informació.

XII. Anchor Capital Advisors EAF, no garanteix un resultat concret i adverteix l'usuari que les encerts en recomanacions passades no impliquen encerts en recomanacions futures així com que les rendibilitats històriques o passades de les inversions no garanteixen rendibilitats o resultats futurs.

S'informa expressament que qualsevol inversió en instruments financers comporta riscos que l'inversor ha de conèixer prèviament, incloent la pèrdua total de la inversió realitzada. Anchor Capital Advisors EAF no assumeix cap responsabilitat pels errors que la informació subministrada pogués contenir, i en particular, no assumeix cap responsabilitat per qualsevol pèrdua patrimonial o perjudici (directe o indirecte) de qui faci ús de la informació d'aquesta web.

Qualsevol informació relativa a rendibilitats o resultats que figuren a la web són una dada a tenir en compte però no l'únic ni el més important, i es refereixen als períodes especificats en ella, advertint expressament que qualsevol xifra relativa a resultats o rendibilitats passades o rendiments històrics no són un indicador fidedigne de rendibilitats o resultats futurs.

En cas de figurar informació relativa a divises, s'adverteix expressament a l'usuari que haurà de considerar els possibles increments o disminucions del rendiment en funció de les fluctuacions monetàries. Qualsevol recomanació o previsió que es realitzés, sota cap concepte serà un indicador fidedigne d'obtenció de rendibilitats futures.

XIII. La Web pot incorporar informes, comentaris, notes i opinions de tercers. Anchor Capital Advisors EAF no accepta i per tant declina qualsevol responsabilitat pels danys, perjudicis, pèrdues, directes o indirectes, com a conseqüència de l'ús d'aquestes informacions, publicacions o informes d'anàlisi de tercers. Així mateix, aquestes informacions no poden ser copiades, reproduïdes, distribuïdes, o publicades per cap usuari d'aquest web.

XIV. Aquesta Web és propietat exclusiva de Anchor Capital Advisors EAF. Queda totalment prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense l'autorització per escrit del propietari de la mateixa.

XV. La utilització sense autorització del propietari del web de la informació continguda en la mateixa, la seva comercialització o revenda, donarà lloc a l'exigibilitat de les responsabilitats civils i penals que d'acord amb la llei espanyola corresponguin. XVI. Els presents termes legals i condicions generals es regiran per la legislació espanyola. L'usuari se sotmet expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona, ​​amb renúncia expressa al seu fur propi si fos un altre.

XVI. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que ens pot facilitar a traves d’aquest web en els formularis a aquest efecte, seran en un fitxer responsabilitat d’ Anchor Capital Advisors EAF SLU, CIF B65761538.

La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones. 

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que Anchor Capital Advisors EAF SLU ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal, que també seran incorporades a un fitxer responsabilitat d’aquesta empresa.

Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i es conservaran sempre que tingui vinculació amb aquesta entitat o es mantingui el motiu pel qual es va captar. En qualsevol cas, podrà indicar la revocació de l'consentiment donat, així com exercir els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació de l'tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions hauran de realitzar-se a l'entitat, amb domicili a Avinguda Diagonal 467, Barcelona 08036 (Barcelona) o bé, per correu electrònic a lopd@anchoreafi.com

S'informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).